Top 6 lý do sử dụng dịch vụ Cloud Backup (p3)

Những lợi ích của dịch vụ Cloud Backup

Tiếp theo phần 2 chúng ta sẽ chi tiết hơn về 6 lợi ích của dịch vụ cloud backup mang lại cho doanh nghiệp.

1. Tối đa hóa tài nguyên CNTT của doanh nghiệp

Hầu hết các doanh nghiệp ngày nay có nguồn lực CNTT hạn chế, đặc biệt là về nhân sự. Tại sao lại dành nguồn lực hạn chế đó cho một chức năng always-on như sao lưu dữ liệu, trong khi cloud làm cho nó trở nên đơn giản với hợp đồng “chìa khóa trao tay”? Sử dụng giải pháp sao lưu đám mây hiện đại, bạn có thể dễ dàng di chuyển các bản sao lưu local đến nhà cung cấp dịch vụ, trong khi vẫn duy trì khả năng kiểm soát hoàn toàn, mã hóa đầu cuối và truy cập nhanh vào các bản sao lưu bất cứ khi nào bạn cần.

2. Giảm tổng chi phí sở hữu (TCO)

Ngoài nguồn nhân lực, doanh nghiệp phải đầu tư trước vào thiết bị tốn kém và tiếp tục chi Capex để nâng cấp, mở rộng và thay thế. Đây là một mô hình cũ không hoạt động trong kỷ nguyên đám mây. Với dịch vụ sao lưu đám mây, bạn có thể tận dụng tính linh hoạt của đám mây để chỉ thanh toán cho những gì bạn cần. Không cần đầu tư quá nhiều tài nguyên khi chưa sử dụng hết công suất. Hiệu suất cũng là một yếu tố vì sao lưu tape có thể sẽ chậm hơn so với đám mây.

3. Chuyển sang mô hình Opex

Ngày nay, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều rất ưa chuộng mô hình Opex cho CNTT so với mô hình Capex truyền thống. Nó mang lại cho doanh nghiệp khả năng linh động, ít đầu tư trả trước, dễ quản lý và dễ dàng hơn trong việc lập kế hoạch ngân sách. Nhìn chung, CNTT đang chuyển sang mô hình hướng dịch vụ và sao lưu đám mây là điều đương nhiên. Trên thực tế, vì dịch vụ sao lưu đám mây rất dễ triển khai, nên phòng CNTT sử dụng nó để làm ví dụ cho thấy việc quản lý Cloud có thể giảm TCO và chuyển sang mô hình Opex.

EcoCloud Veeam restore Azure
4. Dễ dàng đạt được các tiêu chuẩn sao lưu

Trong doanh nghiệp, người ta đã chấp nhận rộng rãi rằng, để đạt được tiêu chuẩn sao lưu, bạn phải tuân thủ “quy tắc 3-2-1”, đó là:
“”3“” – Duy trì ít nhất ba bản sao dữ liệu của bạn.
“”2“” – Lưu trữ dữ liệu trên ít nhất hai loại phương tiện lưu trữ khác nhau.
“”1“” – Giữ một bản sao lưu ở vị trí off-site.
Đối với nhiều công ty, việc sao lưu on-site có thể là một thách thức. Với khối lượng dữ liệu ngày càng mở rộng và thiếu tài nguyên để xây dựng, khó duy trì một kho lưu trữ sao lưu on-site thực sự. Tuy nhiên, với giải pháp sao lưu đám mây, bạn có thể dễ dàng chuyển bản sao lưu sang nhà cung cấp dịch vụ với băng thông tối đa mà không phải trả thêm phí.

5. Tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của nhà cung cấp dịch vụ

Khi doanh nghiệp chuyển công việc và ứng dụng hơn lên đám mây, họ đang thu được lợi ích lớn khi làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ có kinh nghiệm. Bạn có thể cần một kho lưu trữ dữ liệu đơn giản hoặc có thể cần trực tiếp quản lý nó. Bạn có thể chọn sử dụng giải pháp đồng bộ hạ tầng để có thêm khả năng phục hồi sau thảm họa. Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ sao lưu đám mây, bạn có thể thực hiện đánh giá nhu cầu thực tế và chiến lược triển khai phù hợp với tổ chức của mình.

6. Đơn giản hóa, đẩy nhanh và cải thiện việc khắc phục thảm họa

Bằng cách chuyển sang sao lưu đám mây như một dịch vụ, bạn đã đạt được tiêu chuẩn sao lưu 3-2-1. Có nghĩa là bạn sẽ có dữ liệu quan trọng cho doanh nghiệp của mình tại một vị trí off-site trên đám mây. Bạn có thể truy cập và khôi phục nó một cách nhanh chóng, trái ngược với việc sao lưu trên tape hay disk. Điều này sẽ cung cấp cho bạn khả năng khôi phục sau thảm họa một cách nhanh chóng và hiệu quả, với mục tiêu thời gian khôi phục (RTO) và mục tiêu điểm khôi phục (RPO) dưới 15 phút cho tất cả các ứng dụng.

Khi nói đến việc đáp ứng nhu cầu và đạt được sáu lợi ích quan trọng được nêu ở trên, EcoCloud Backup Service kết hợp với công nghệ Veeam (giải pháp sao lưu khôi phục dữ liệu hàng đầu), là lựa chọn số 1 cho doanh nghiệp với bất kỳ qui mô nào.


Liên hệ ngay với EcoCloud để được tư vấn về dịch vụ Cloud Backup

One reply on “Top 6 lý do sử dụng dịch vụ Cloud Backup (p3)”

Comments are closed.